top of page
Construction Site

สีย้อมไม้

"สีย้อมไม้" มักจะหมายถึง "สีย้อมไม้วูดสเตน (Wood Stain) ที่มีฟิล์มสีโปร่งใส (ใสและมีสี : Transparent) ใช้สำหรับทาไม้ เพื่อรักษาสภาพเนื้อไม้ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น หรือ ทาเพื่อซ่อมแซมให้งานไม้ที่ดูเก่า และทรุดโทรม กลับมามีสีสันสดใสเหมือนใหม่อีกครั้ง โดยเมื่อทาทับลงไปบนเนื้อไม้แล้ว ยังคงเห็นเนื้อไม้และลวดลายเดิมอยู่ สีย้อมไม้ นิยมใช้กับงานภายนอก หากนำไปใช้กับงานพื้นไม้ จะใช้ "สีย้อมพื้นไม้" หรือที่เรียกกันว่า Decking Stain

bottom of page